My ochranné roušky používáme všude a i naši zaměstnanci.

Chováme se ohleduplně.
“Trong cuộc chiến này sẽ không có một ai bị để lại”
Chẳng có điều gì làm cho mình sợ hãi
Khi trong mỗi người nhân ái được gọi tên…
Hãy đeo khẩu trang mọi nơi để bảo vệ mình và người xung quanh.