Tiskněte levněji...spočítejte si cenu tisku sami.

HotLine: 608 703 245

Katalogy, časopisy, brožury, knihy

Katalogy produktů a služeb, katalogy zájezdů,
adresáře firem, oborové katalogy,
časopisy, obrázkové magazíny, periodika, ...

Počet kusů
1.
2.
3.
Formát

Obálka

Typ papíru
Barevnost
vnější strana
vnitřní strana
Povrchová úprava
vnější strana
vnitřní strana

Vnitřní blok

Počet stran bez obálky
Typ papíru
Barevnost
Povrchová úprava
Knihařské zpracování

Výsledek kalkulace

Zadejte kalkulaci
a klikněte na tlačítko
"Vypočítat cenu".